KTO SME A AKÉ SÚ NAŠE CIELE
PRÍHOVOR PREDSEDU ZDRUŽENIA ...kliknite
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY PRE ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
stanovy, volebný poriadok, symboly, zásady vnútorných a vonkajších vzťahov Združenia,
stanovy čestného skoku cez kožu.
KONTAKTNÉ ÚDAJE
stav k 16.7.2020

Združenie
výkonný výbor (8)
členovia (40)
PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH A ČINNOSTI ZDRUŽENIA DO KONCA ROKU 2020 ...kliknite
DOHODY O SPOLUPRÁCI
kliknite
SMERNICE, VÝNOSY A ZÁKONY MH SR
...kliknite
PREHĽAD ROKOVANÍ ORGÁNOV ZDRUŽENIA
kliknite
STRETNUTIA BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 1.stretnutie ... 27.9.2008
PEZINOK

2.stretnutie ... 5.9.2009
HANDLOVÁ

3.stretnutie ... 27.-28.8.2010
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

4.stretnutie ... 26.-28.8.2011
ROŽŇAVA

5.stretnutie ... 21.-24.6.2012
BANSKÁ ŠTIAVNICA

6.stretnutie ... 6.-9.6.2013
KOŠICE

7.stretnutie ... 22.-24.8.2014
KREMNICA

8.stretnutie ... 24.-26.7.2015
BANSKÁ BYSTRICA

9.stretnutie ... 12.-14.8.2016
GELNICA

10.stretnutie ...19.-21.5.2017
NOVÁ BAŇA

11.stretnutie ...21.-23.9.2018
PEZINOK

12.stretnutie ...17.-19.5.2019
ĽUBIETOVÁ

13.stretnutie ...3.-4.9.2021
NIŽNÁ SLANÁ
14.stretnutie ...7.-11.9.2022
BANSKÁ ŠTIAVNICA

GALÉRIA VYZNAMENANÝCH
kliknite
ZAUJÍMAVÉ LINKY
Slovensko, zahraničie
ČASOPIS MONTANREVUE
- 1. miesto
v súťaži MIESTNE NOVINY 2011!
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
aktuálne číslo,
archív vydaných čísiel,
tiráž
MIMORIADNE PRÍLOHY
propagačno-informačný špeciál, 2011
adresár baníckych spolkov a cechov ČR a SR, 2012 adresár baníckych spolkov a cechov ČR a SR, 2014
adresář hornických, hutnických a jim příbuzných spolkú, cechú a organizací... 2015
BONUSOVÉ CD
kliknite
ŠÉFREDAKTOR
kliknite
REDAKČNÁ RADA
kliknite
OSTATNÉ
harmonogram vydaní, pokyny pre autorov, predplatné na rok 2021, inzercia
RÔZNE
OSOBNOSTI BANÍCTVA NA SLOVENSKU
Jozef Karol Hell,
Samuel Mikovíni
BANSKÉ MESTÁ A OBCE SLOVENSKA ...kliknite
PAMÄTNÍKY OBETIAM BANSKÝCH NEŠŤASTÍ NA SLOVENSKU
Handlová, Hodruša, Rudňany, Šturec, Veľký Krtíš
BANÍCKE PIESNE
Banícky stav, Zdar Boh hore
BANSKÉ, HUTNÍCKE, MINERALOGICKÉ MÚZEÁ A EXPOZÍCIE, ŠTÔLNE A SKANZENY
Slovenská republika, Česká republika
DO VAŠEJ KNIŽNICE
knihy,brožúry,DVD,mapy...
ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA
Jak se těží uhlí v Dole Darkov u Karviné
Ostrava otvorila mimoriadnu pamiatku - vysoké pece
DISKUSNÉ FÓRUM
Vyjadrite svoj názor na aktuálne témy! »» kliknite
Z NÁŠHO ARCHÍVU
Hľadáte niektoré z podujatí alebo staršie príspevky? »» kliknite
NAPÍSALI O NÁS
Informácie o prezentácií združenia a jeho aktivít v médiách (odkazy na tlačové správy a novinky publikované na iných serveroch). »» kliknite
KALENDÁR
 
< November 2021 >
 
 Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
KONTAKTUJTE NÁS!
Máte otázku, návrh alebo pripomienku? »» kliknite
SEKCIA LEN PRE ČLENOV ZDRUŽENIA
NOVINKY NA WEBE
Chronologický prehľad
zmien a doplnení
»» viac


Vyšlo č.3/2021 časopisu MONTANREVUE! Distribúciu čísla zabezpečuje centrála Združenia v Banskej Štiavnici.
FLASCHARŮV DŮL
v Odrách (ČR) je od 1. novembra 2021 do 30. apríla 2022 uzatvorený z dôvodu ochrany prírody.
Kliknite na obr.
FOTO NA 47.TÝŽDEŇ

VADEMECUM
vlastníka kultúrnej pamiatky
- kliknite na obr.

Interaktívny dokument
o najväčšom banskom nešťastí v bývalom Československu
- kliknite na obr.

BONUSOVÉ CD
vydané pri príležitosti
10 rokov vydávania nášho časopisu !
ODPORÚČAME
K NÁVŠTEVE

Projekt spoločnosti Czech Coal a.s.
NOVINKA!
Bedeker... 2. vydanie!
SKRÁTENÁ VERZIA DVD
"Šachta Ludovika
na Španej Doline
- Pohľad späť"

kliknite na obal. stranu
PLNÚ VERZIU DVD
si môžete objednať - tu.
PREZENTÁCIA
OBCE ŠPANIA DOLINA
kliknite na obr.
POZNÁTE EŠTE TÚTO LEGENDÁRNU FIGÚRKU
V POSTAVIČKE BANÍKA ?

Jasné, je to I.....K !
VÝVOJ CENY DRAHÝCH KOVOV - burza New York
zlato, striebro, platina
v USD/1 trojská unca
= 31,1045 gr.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] automatický update
počas otvorenia burzy
PREVODNÍK MIEN
- podľa aktuálnych výmenných kurzov

ŠABLÓNA
SPRÁVNEHO TVARU BANÍCKEHO ZNAKU !

Stiahnite si šablónu vo formáte: .eps .pdf
Stiahnite si šablónu vo formáte: .cdr .eps .gif .tif
VIETE, ŽE...
od roku 2011 je 10. august pamätným dňom Slovenskej republiky - Deň obetí banských nešťastí?
od 7.7.2007 je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska členom Združenia európskych baníckych a hutníckych spolkov (VEBH)?
v roku 2006 bolo založené Sdružení hornických a hutnických spolků ČR?
27.9.2008 na 1.stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Pezinku,
bol Združeniu udelený
ČESKÝ PERMON?

»» viac
27. júla 2010
vydala Slovenská pošta, a. s., poštovú známku
v nominálnej hodnote
0,60 € s podobizňou sv.Klimenta?

13. decembra 2011 vydala Slovenská pošta, a. s., poštovú známku
v nominálnej hodnote
1,60 € v edícii UMENIE: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy?

v ankete, ktorú organizovala Slovenská pošta, a. s., v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov, bola táto známka vyhlásená za najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2011 ?

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 11. 10. 2013 poštovú známku „Ochrana prírody: Slovenské minerály – Žezlový kremeň zo Šobova“ s nominálnou hodnotou 0,60 € a "Drahý opál z Dubníka“ s nominálnou hodnotou
0,60 €.

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 12. 10. 2018 poštovú známku „Ochrana prírody: Slovenské minerály – libethenit“ s nominálnou hodnotou 1,65 € a euchroit
s nominálnou hodnotou
1,65 €.
SPOLUPRACUJEME
Slovenská banská komora
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
Slovenské združenie výrobcov kameniva
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košiciach
Slovenská železná cesta
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky
Slovenská mineralogická spoločnosť
Sdružení hornických a hutnických spolku České republiky
DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem
Těžební unie České republiky
Združenie - Základné dokumenty - Volebný poriadok - »» úvodná stránkaVOLEBNÝ PORIADOK
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

Stiahnite si VOLEBNÝ PORIADOK vo formáte:


V záujme jednotného výkladu volebného postupu a zabezpečenia plnej transparentnosti a objektívnosti priebehu volebného procesu prijalo valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska dňa 14. 02. 2008 v Banskej Štiavnici tento volebný poriadok:

1. Valné zhromaždenie volí štatutárnych zástupcov združenia, a to
    a) predsedu združenia
    b) dvoch podpredsedov združenia
    c) výkonného tajomníka združenia
    d) kontrolnú komisiu.


2. Kandidovať do hore uvedených funkcií môže každý člen Združenia ako
   a) kandidát jedného alebo viacerých členov Združenia, pri čom nie je podmienkou, že musí byť členom spolku/cechu, ktorý ho navrhuje;
   b) nezávislý kandidát, ktorý nie je delegovaný konkrétnym spolkom/cechom Združenia, musí však byť členom niektorého spolku alebo cechu, ktoré je členom združenia;
   c) právo uchádzať sa o zvolenie do niektorej funkcie štatutárneho zástupcu majú aj členovia spolkov a cechov, členov Združenia, ktorým končí funkčné obdobie a to aj opakovane bez obmedzenia, pokiaľ pre svoju kandidatúru získajú podporu aspoň jedného člena Združenia;
   d) Kandidáti na funkcie predsedu a podpredsedu musia splňovať podmienky
      1. absolvent strednej odbornej alebo vysokej školy so zameraním na baníctvo alebo geológiu;
      2. práca aspoň päť rokov v oblasti geologického prieskumu, ťažby alebo spracovania surovín;
      3. u funkcie predsedu vek min. 40 rokov.


3. Príprava volieb
   a) Výkonný výbor vyhlási min 60 dní pred predpokladaným termínom volieb oficiálne prípravné obdobie a stanoví neprekročiteľný termín (dátum, hodina, miesto) prijímania návrhov kandidátov. Prihláška musí obsahovať údaje a informácie, ktoré budú uvedené vo vyhlásení ( údaje o kandidátovi, charakter kandidovania a pod.);
   b) Výkonný výbor najneskôr do 10 dní po uplynutí termínu oznámi kandidátom alebo delegujúcim spolkom/cechom či prihláška zodpovedá ustanoveným podmienkam alebo dôvody jej odmietnutia. Proti rozhodnutiu sa môže dotknutý kandidát odvolať na Radu združenia do 7 dní od obdržania stanoviska výkonného výboru. Jej stanovisko musí byť vydané do 10 dní od jeho doručenia a je konečné;
   c) Do 7 dní po skončení odvolacieho konania zašle predseda združenia všetkým členom Združenia oficiálnu kandidátku na všetky volené funkcie;


4. Vykonanie volieb
   a) Volebný akt sa realizuje na valnom zhromaždení, ktoré môže byť konané v riadnom termíne alebo aj zvolané mimoriadne k vykonaniu volieb. Jej zahájenie vrátanie volieb komisii riadi predseda združenia;
   b) Valné zhromaždenia volí tajným hlasovaním;
   c) Každý člen Združenia (spolok/cech) má, v súlade s bodom 3, čl. IX stanov, jeden hlas;
   d) Valné zhromaždenie zvolí na úvod hlasovania mandátovú a volebnú komisiu a ich predsedov. Komisie sú trojčlenné. Po ich zvolení riadi priebeh voľby, až do vyhlásenia právoplatných výsledkov, predseda volebnej komisie;
   e) Kandidát je zvolený ak
      1. získa v prvom kole min. 50,01% hlasov (zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta);
      2. ak sa nerozhodne v kole prvom, postupujú do druhého kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov a zvolený je ten, ktorý získa absolútnu väčšinu hlasov;
   f) Prípadné protesty proti priebehu volieb musia byť ihneď vyriešené na zasadnutí v súlade so stanovami a platným volebným poriadkom;
   g) Po potvrdení výsledkov volieb odovzdá ďalšie riadenie zasadnutia predseda volebnej komisie novozvolenému predsedovi združenia.

Volebný poriadok je spracovaný v súlade s ustanoveniami článkov VI, ods. 2.d) a VII, ods. 2,3, IX, ods. 2 Stanov združenia zo dňa 19.02.2008.


Volebný poriadok platí až do jeho zrušenia.


V Banskej Štiavnici 14.02.2008Copyright 2009 © Jozef Kráľ All rights reserved.