Slovenská banská cesta

Diskusia » Slovenská banská cesta

Predseda združenia nám poslal(a) správu dňa 28.11.2009 o 12:13

Jedna z významných akcií organizovanou Združením banických spolkov a cechov a jeho členmi je aj realizácia projektu Slovenskej banskej cesty (ďalej len SBC)ako integrujúceho projektu pre prezentáciu pamiatok na významnú históriu banictva na celom území Slovenska.
Rada združenia uložila výkonnému výboru pripraviť zhodnotenie stavu realizácie SBC a navrhnúť riešenie ďalšieho postupu. Vedenie Združenia sa preto obracia na všetkých záujemcov, odborníkov a historikov, orgány štátnej správy a samosprávy, aby sa na našej stránke vo forme diskusie k projektu vyjadrili, prípadne navrhli aj možnosti ďalšieho postupu. Verím, že odborná a kvalifikovaná diskusia na našej stránke môže významne pomôcť nájsť čo najoptimálnejšie riešenie, ktoré by sa realizovalo už v priebehu roku 2010.
Verím, že všetkých záujemcov ponuka na takúto spoluprácu zaujme a teším se na úspešné spoločné riešenie celého projektu. Určité informácie možno získať na stránke SBC www.slovenskabanskacesta.sk. Konštatujem však, že táto stránka nie je pod odbornou a vecnou kontrolou výkonného výboru.
ZDAR BOH!
Ing. Jaroslav Malchárek, predseda združenia

Augustín Machata Nám poslal(a) zprávu dne 8.5.2011 v 14:36 | augustin.machata@gmail.com [78.141.88.10]

V minulom roku (2010) sme absolvovali bicyklom SBC a napísali sme o našom putovaní článok včetne fotografií. Na záver článku sme uviedli aj niektoré návrhy dotýkajúce sa budovania SBC. Doteraz sme nezaregistrovali žiadnu reakciu ( AK neberieme do úvahy avizovanú, zatiaľ však nerealizovanú návštevu p. Szombathyho ). Čakáme na reakciu a dokonca sme pripravení zúčastniť sa diskusie aj v Bratislave. ZDAR BOH !

webmaster Nám poslal(a) zprávu dne 12.5.2011 v 09:44 | montanrevue@gmail.com [188.121.168.2]

Pekný deň, Vašu reakciu preposielame Ing.Sombathymu.

Augustin Machata Nám poslal(a) zprávu dne 22.10.2013 v 16:10 | augustin.machata@gmail.com@ [92.52.28.232]

Mesiace a roky plynú, ale s nejakým usmernením, nie ešte s koncepciou SBC sa nikde nestretám. Udeje sa v tejto veci niečo nové? Osobne sa domnievam, že je to oblasť, kde sa môže ZBSC najlepšie prezentovť a bude aj napĺňať jednu z hlavných myšlienok svojho programu - propagácii baníckej minulosti Slovensk. ZDAR BOH !

webmaster Nám poslal(a) zprávu dne 24.10.2013 v 22:36 | montanrevue@gmail.com [91.127.178.209]

P.Machata, plne s Vami súhlasím. Som rovnakého názoru - SBC chýba koncepcia. Koncepcia na úrovni Združenia, ním prenesená na úroveň svojich členov, orgány územnej samoprávy a príslušné orgány štátnej správy. Pokiaľ z týchto článkov vypadne jeden alebo viacero orgánov, nemôže byť projekt úspešný a udržateľný. Na Slovensku je niekoľko sto miest a obcí, ktoré mali alebo majú aj bohatú banícku históriu. Podľa vlastných skúseností Vám môžem vymenovať tie, ktoré túto svoju históriu propagujú - ale žiaľ mi budú stačiť prsty na dvoch rukách. Čo ostatní? Je to pre nich záťaž, neznalosť svojej histórie, nezáujem o jej prezentáciu? Vyberte si. Žiaľ sú aj takí, ktorí sú proti bohatej banskej histórii svojho mesta-obce. Proti baníctvu a všetkému čo je s ním spojené z minulosti, jeho bohatej histórii na Slovensku, nie je žiaľ súčasná verejná mienka priaznivo naklonená. Nie som naivný, aby som si myslel, že nejakým "čarovným prútikom" sa niečo zmení. Ale tým nástrojom by mohol byť funkčný projekt SBC.
Osobne by som tiež veľmi rád, keby sme na stránkach časopisu MONTANREVUE prinášali v tomto smere pozitívne správy o napredovaní projektu a jeho aktivítách. Pokúsme sa spoločne vniesť do projektu akcieschopnosť. Som k tomu pripravený.

Pridanie novej správy

*Meno:
*E-mail:
*Kontrolný kód: Opíšte: fwzd
*Text správy:

Počet zobrazení 3605.

Copyright (c) 2009 Jozef Kráľ